U utorak, 11.10.2011., odrana je prva rasprava na Prekrajnom sudu u Zagrebu, izme?u deurnog voditelja Zagreba?kog zoolokog vrta Tomislava Krizmani?a, te aktivista/ica inicijative Stop specizmu; Mate Kutli?a, Mariane Cerove?ki i Dubravke Cerove?ki.

Citiramo s optunice;

"?injeni?ni opis radnje prekraja i poduzete mjere;

- naruavali javni red i mir na na?in da su dana 03.09.2011.g., neto prije 12,00 sati doli u zooloki vrt, do kaveza u kojima se nalaze majmuni, lancima i lokotima vezali ruke te se potom istima zaklju?ali za ogradu kaveza, gdje su i zate?eni po policijskim slubenicima.

Na opisani na?in izazvali su pozornost i zgraanje prolaze?ih posjetitelja zoolokog vrta, kao i uznemiravali ivotinje koje se nalaze u kavezu. Na viestruka upozorenja Tomislava Krizmani?a da se otklju?aju i udalje isti to nisu eljeli u?initi, zbog ?ega je Tomislav Krizmani?, deurni voditelj zoolokog vrta, pozvao intervenciju policije.

Obzirom da isti nisu imali klju?eve lokota i nisu se mogli osloboditi na mjesto doga?aja pozvani su vatrogasci koji su karama za metal presjekli lokote i lance, oslobodili prijavljene, nakon ?ega su ovi bez uporabe sredstava prisile privedeni u IV PP Zagreb na prekrajnu obradu, te puteni ku?i u 14,30 sati.

?ime su po?inili prekraj iz ?l.13.sl.1 kanjiv po ?l.13. st.2. ZAKONA O PREKRAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA"


Nakon prvog sasluanja, Tomislav Krizmani?, deurni voditelj ZOO (tuitelj) izjavio je kako nismo uznemiravali ivotinje koje se nalaze u kavezu, kako nismo stvarali nikakve nerede, te kako nismo nikoga doveli u opasnost (ni ljude ni ostale ivotinje).

Tako?er, moramo se osvrnuti i na par neto?nih informacija iz optunice;

1. Gospodin Krizmani? nije viestruko "upozoravao", ve? nam se obratio samo jednom, te otiao pozvati policiju kada smo rekli/e da se ne?emo maknuti.

2. "Zgraanje" je neistinit izraz za reakcije ljudi koji su prolazili, to se moe vidjeti i iz snimke s prosvjeda; ljudi su nesmetano prolazili, neki su zastali i pitali nas tko smo i to radimo, a neki su nam se eljeli i pridruiti, slikati se s nama, itd.

3. Na prosvjedu nije bilo apsolutno nikakve sva?e, vikanja, buke u bilo kojem obliku, te tu?njave, stoga nijednim ?inom nismo prekrili ?l.13. po kojem smo optueni;

"?lan 13.

Tko se na javnom mjestu tu?e, sva?a, vi?e ili na drugi na?in remeti javni red i mir, kaznit ?e se za prekraj nov?anom kaznom u protuvrijednosti doma?e valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana."


Dodatna ?injenica jest da nijednom radnjom nismo naruavali javni red i mir, u to se moete i sami uvjeriti ako pogledate snimku prosvjeda i usporedite je sa Zakonom.

Snimka: http://www.youtube.com/watch?v=Tr9pFMww-BQ&feature=channel_video_title

ZAKON O PREKRAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

?lan 1.

Prekraji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedozvoljen na?in remeti mir, rad ili normalan na?in ivota gra?ana, stvara nemir, neraspoloenje, uznemirenost ili ometa kretanje gra?ana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihova prava i dunosti, vrije?a moral, ometa vrenje zakonitih mjera dravnih organa i slubenih osoba, ugroava op?a sigurnost ljudi i imovine, vrije?aju dravni organi ili se na drugi na?in naruava javni red i mir gra?ana te djela utvr?ena ovim zakonom.

Cijeli Zakon moete vidjeti na; http://www.poslovniforum.hr/zakoni/zakon_o_prekrsajima_pjrm.asp

Aktivisti/ice trenutno ?ekaju presudu, koju ?e iznijeti javno, zajedno s ostalim informacijama o doga?ajima koji slijede.

FOTOGALERIJA S AKCIJE

VIDEO S AKCIJE

 
AddThis Social Bookmark Button

NADOLAZE?E AKCIJE

20.12.2012. - Dan solidarnosti

15.06.2013. - Prosvjed za zatvaranje svih klaonica

STOP SPECIZMU - SOCIAL

Email:

  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SEARCH | TRAI

FOTO GALERIJA AKCIJA

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

DONATIONS

Do you like our work and want to help us end speciesism?

Please read more and find out how you can help us!

Account number for donations:

Udruga Stop specizmu

Account number: 2484008-1105952354

IBAN: HR3224840081105952354

SWIFT: RZBHHR2X

CATERING

BROURA - BESPLATAN DOWNLOAD

"Radikalni aktivizam ili borba za jednakost" - Autor/ice: Stop specizmu

Broura govori o osnovnoj teoriji prava ivotinja, veganstvu kao pokretu, njegovoj povezanosti sa ostalim socijalnim pokretima i diskriminacijama, te o najvanijem segmentu pomo?u kojeg moemo i moramo u?initi promjenu, a to je nespecisti?ki aktivizam. Broura je besplatna te se slobodno moe dijeliti, umnoavati i distribuirati.

Link za download

Free business joomla templates